ICS


Judges_TTIP-1
Jádro stanoviska Německá soudcovská unie odmítá ustavení investičního soudu v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) navrhované Evropskou komisí. Soudcovská unie nenáchází ani právní důvody ani potřebu pro ustavení takového soudu. Názor, že soudy členských států Unie nejsou schopny investorům poskytnou efektivní právní ochranu, který je jasně spojován s […]

Stanovisko k ustavení investičního soudu pro TTIP – dle návrhů ...