Roční archív: 2016


stop_ceta
Platforma STOP TTIP CZ vítá poslední vývoj ve vyjednávání smlouvy CETA. Gratulujeme parlamentu ve Valonsku, že svým principiálním postojem nesouhlasit s podpisem smlouvy CETA přispěl k demokratičtější a spravedlivější Evropě. Negativní stanovisko regionálního parlamentu ve Valonsku bylo známo od 27. května tohoto roku. Evropská komise na něj reagovala pouze strohým prohlášením, že […]

Demokracie převážila nad zájmy korporací: tento čtvrtek nebude podepsána smlouva ...Judges_TTIP-1
Jádro stanoviska Německá soudcovská unie odmítá ustavení investičního soudu v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) navrhované Evropskou komisí. Soudcovská unie nenáchází ani právní důvody ani potřebu pro ustavení takového soudu. Názor, že soudy členských států Unie nejsou schopny investorům poskytnou efektivní právní ochranu, který je jasně spojován s […]

Stanovisko k ustavení investičního soudu pro TTIP – dle návrhů ...